Spring naar content

Mijn werkwijze

Ieder ongeval is uniek en iedere letselschade is uniek. Daarom is er geen standaard werkwijze en is het altijd maatwerk. Wel zijn er altijd vier fasen in de behandeling van een letselschade.

Kennismaking en vaststelling van jouw schade

Na aanmelding van jouw letselschade kom ik graag bij je thuis voor het kennismakingsgesprek of spreken we online af via Teams. We lopen de gevolgen die het letsel voor jou heeft dan samen langs. Die gevolgen bepalen namelijk de omvang van jouw schade. We brengen alles in kaart: van gescheurde kleding tot het niet meer kunnen uitvoeren van het huishouden. Ook bespreken we of en wat de gevolgen zijn van het ongeval voor je werk, de paarden en je hobby’s.

Bepaling van de aansprakelijkheid

Na ons gesprek stel ik vast wie de veroorzaker of de verantwoordelijke is voor jouw ongeval. Ik stuur diegene of diens verzekeraar de aansprakelijkstelling en ik vraag direct om een eerste financieel voorschot op jouw totale schadevergoeding.

Onderbouwing van jouw schade

Nadat de verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend begin ik met het maken van een overzicht van je schade. Samen zorgen we voor de onderbouwing hiervan. Een schadevergoeding kan een volledige vergoeding in geld zijn, maar kan ook een combinatie zijn van geld (financieel) en daadwerkelijke hulp (natura). Zoals een huishoudster, oppas voor de kinderen of een verzorger of trainer voor jouw paard. Jij bepaalt hoe je je schadevergoeding wilt ontvangen van de aansprakelijke partij. Natuurlijk geef ik je advies hierover en vertel ik je over de (juridische) mogelijkheden.

 

Je letselschade moet ook medisch onderbouwd worden. Deze onderbouwing bestaat uit de informatie van de artsen die jou behandelen. Ik zal voor jou deze medische informatie opvragen en – na jouw toestemming – deze informatie doorsturen naar de medisch adviseur van de verzekeraar. Geeft de medisch adviseur van de verzekeraar een negatief advies dan laat ik mijn medisch adviseur diens advies beoordelen. Met het advies van mijn medisch adviseur ga ik de discussie aan met de verzekeraar.

 

ZZP’er en arbeidsongeschikt zijn

Als je als zzp’er niet meer kunt werken, valt jouw inkomen weg. Soms kan je je klanten doorverwijzen naar een concullega, bijvoorbeeld als je tijdelijk niet kunt lesgeven of bekappen. Een andere optie is dat je zelf een vervanger inschakelt, bijvoorbeeld als je paarden in training hebt staan of een vervoersbedrijf hebt. Het wegvallen van jouw inkomen of de extra kosten die je moet maken om je onderneming gezond te houden kan je verhalen op de aansprakelijke partij. Ook nu ontstaat er vaak een discussie met de verzekeraar over deze kosten of over de daling van de netto omzet. Deze discussie neem ik van je over. Mijn doel is om je onderneming gezond te houden terwijl jij herstelt van je letsel. Ook in dit deel van het traject kan mijn kennis van de hippische wereld van grote toegevoegde waarde zijn. Ik kan door mijn kennis je inkomstendaling effectiever inschatten, en aan de verzekeraar helder onderbouwen aan welke kwaliteitseisen de vervanger die je inhuurt voldoet.

 

Definitieve afwikkeling van jouw letselschade

Zodra jij hersteld bent of als verder herstellen medisch niet meer mogelijk is kan jouw letselschade worden afgewikkeld met de verzekeraar. De hoogte van de smartengeldvergoeding wordt dan vastgesteld. Ook zal ik voor jou het overzicht van je schade definitief maken en na jouw akkoord toesturen naar de verzekeraar. De verzekeraar betaalt dan voor de laatste keer een vergoeding aan jou en met deze laatste vergoeding is jouw letselschade vergoed.

Benieuwd naar wat ik voor je kan betekenen?

Bel, app of stuur mij gerust een e-mail met je vraag of voor meer informatie. Het eerste adviesgesprek (maximaal 15 minuten) is altijd gratis.

Letselsmid staat voor

  • Informeel contact
  • Makkelijk bereikbaar via WhatsApp
  • Duidelijke taal

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik Letselsmid nodig?

Als je buiten je schuld om betrokken geweest bent bij een ongeval en je daarbij gewond bent geraakt. Twijfel je of jouw ongeval wel of niet ‘buiten je schuld’ valt? Neem contact op voor een gratis adviesgesprek.

Kan ik ook zelf mijn letselschade regelen met de verzekeraar?

Ja dat kan. Als je binnen een paar dagen helemaal bent genezen van je verwondingen dan is je schade vaak goed te overzien. Het bepalen van de hoogte van de smartengeldvergoeding is iets lastiger, maar daarover kun je onderhandelen met de verzekeraar. Als je weinig ervaring hebt met het vaststellen van de smartengeldvergoeding, loop je echter het risico te weinig vergoeding te vragen aan de verzekeraar. Wil je ondersteuning bij de onderhandelingen? Bel mij dan.

Hoe lang duurt het traject van het vaststellen van de letselschadevergoeding?

Zodra jij hersteld bent of als verder herstellen medisch niet meer mogelijk is kan jouw letselschade worden afgewikkeld met de verzekeraar. Sommige mensen genezen heel snel van hun verwondingen en andere hebben meer tijd nodig. Daarom kan vooraf niet worden ingeschat wanneer je letselschade afgewikkeld kan worden. In het begin van het traject vraag ik altijd een eerste voorschot op jouw totale schadevergoeding aan, zodat (een deel van) de kosten die je tijdens je herstel maakt al worden gedekt. Als het nodig is vraag ik ook een tweede of derde voorschot aan.

Wanneer krijg ik mijn letselschadevergoeding?

De definitieve schadevergoeding kan pas worden bepaald wanneer je helemaal genezen bent of als verder herstellen medisch niet meer mogelijk is. Daarom vraag ik altijd direct bij de aansprakelijkstelling een eerste voorschot op je totale schadevergoeding. Als het herstel langer duurt vraag ik voor jou ook een tweede of derde voorschot aan.

Wat zijn de kosten van Letselsmid?

Het eerste adviesgesprek (max. 15 minuten) is altijd gratis. De kosten van Letselsmid worden in principe betaald door de aansprakelijke partij, vaak de verzekeraar van de veroorzaker of de verantwoordelijke van je ongeval. Soms krijg je maar een gedeelte van je schade vergoed, omdat er sprake is van een ‘percentage eigen schuld’. Bijvoorbeeld wanneer je bij een auto-ongeval je gordel niet droeg. Dit kan van invloed zijn op de vergoeding van mijn kosten door de verzekeraar. Is dit op jouw letselschade van toepassing, dan bespreek ik dit vooraf met jou zodat er voor jou geen verrassingen zijn.