Spring naar content

Ongeval op het werk

De wetgever heeft werknemers extra willen beschermen door werkgevers een zware zorgplicht op te leggen voor de veiligheid van de werkplek. Dit betekent dat als een werknemer tijdens zijn werkzaamheden toch een ongeval overkomt dat dan vaak de werkgever aansprakelijk is.

 

Zorgplicht van de werkgever

Deze zorgplicht van de werkgever ziet op de indeling en onderhoud van de werkplek, de machines en de gereedschappen. Maar ook op de veiligheidsmaatregelen, instructies en toolboxmeetings. Toch gaat deze zorgplicht niet zover dat de werkgever altijd aansprakelijk is voor een ongeval van zijn werknemer. Zo is de werkgever niet aansprakelijk als het ongeval (voor een groot gedeelte) is veroorzaakt door opzet van de werknemer of door zijn/haar bewuste roekeloosheid.

Benieuwd naar wat ik voor je kan betekenen?

Bel, app of stuur mij gerust een e-mail met je vraag of voor meer informatie. Het eerste adviesgesprek (maximaal 15 minuten) is altijd gratis.

Letselsmid staat voor

  • Informeel contact
  • Eerlijkheid
  • Duidelijke taal

De Letselsmid aanpak

Is informeel, want we spreken elkaar aan met je en jij. Moeilijke woorden worden altijd uitgelegd, maar liever gebruik ik die helemaal niet. Daarbij ben ik rechtdoorzee, krijg je van mij geen valse beloften en natuurlijk altijd de maximale inzet.

 

Vrijwilliger of stagiaire heeft dezelfde bescherming

De wetgever heeft vrijwilligers en stagiaires dezelfde bescherming willen bieden als werknemers en daarom strekt de bescherming van dit artikel zich ook uit over vrijwilligers en stagiaires.

Veelgestelde vragen

Als ik 'zwart' uitbetaald word, ben ik dan ook een werknemer?

In het aansprakelijkheidsrecht ben je ook een werknemer als je ‘zwart’ wordt uitbetaald. Wel moet je kunnen aantonen dat je arbeid verrichtte voor je werkgever toen jou het ongeval overkwam. Ook moet je aantonen dat je hierbij gewond bent geraakt.

Hoe lang duurt het traject van het vaststellen van de letselschadevergoeding?

Zodra jij hersteld bent of als verder herstellen medisch niet meer mogelijk is kan jouw letselschade worden afgewikkeld met de verzekeraar. Sommige mensen genezen heel snel van hun verwondingen en andere hebben meer tijd nodig. Daarom kan vooraf niet worden ingeschat wanneer je letselschade afgewikkeld kan worden. In het begin van het traject vraag ik altijd een eerste voorschot op jouw totale schadevergoeding aan, zodat (een deel van) de kosten die je tijdens je herstel maakt al worden gedekt. Als het nodig is vraag ik ook een tweede of derde voorschot aan.

Wanneer krijg ik mijn letselschadevergoeding?

De definitieve schadevergoeding kan pas worden bepaald wanneer je helemaal genezen bent of als verder herstellen medisch niet meer mogelijk is. Daarom vraag ik altijd direct bij de aansprakelijkstelling een eerste voorschot op je totale schadevergoeding. Als het herstel langer duurt vraag ik voor jou ook een tweede of derde voorschot aan.

Wat zijn de kosten van Letselsmid?

Het eerste adviesgesprek (max. 15 minuten) is altijd gratis. De kosten van Letselsmid worden in principe betaald door de aansprakelijke partij, vaak de verzekeraar van de veroorzaker of de verantwoordelijke van je ongeval. Soms krijg je maar een gedeelte van je schade vergoed, omdat er sprake is van een ‘percentage eigen schuld’. Bijvoorbeeld wanneer je bij een auto-ongeval je gordel niet droeg. Dit kan van invloed zijn op de vergoeding van mijn kosten door de verzekeraar. Is dit op jouw letselschade van toepassing, dan bespreek ik dit vooraf met jou zodat er voor jou geen verrassingen zijn.